Άσκηση Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς σε Πλοίο - Έρευνα και Διάσωση Ναυαγού από την S.A.R-312

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τη Λιμενική Αρχή Χαλκίδας σε συνεργασία με την Ομάδα Διάσωσης Ευβοίας - S.A.R-312 και άλλους συναρμόδιους φορείς,  Άσκηση “Αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε πλοίο – Έρευνας διάσωσης – Καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης” έτους 2021, με ενεργοποίηση των Τοπικών Σχεδίων που έχουν καταρτιστεί.

Σκοπός της άσκησης ήταν η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας του εμπλεκόμενου προσωπικού, καθώς και η καταγραφή τυχόν αδυναμιών και λήψη κατάλληλων μέτρων προς αντιμετώπιση αυτών.

Το περιστατικό της “Αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε πλοίο – Έρευνας διάσωσης – Καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης” εξελίχθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγραφόταν αναλυτικά στο εκπονηθέν σενάριο και διαδραματίστηκε σε πραγματικούς χρόνους, ενώ θεωρείται ότι αντιμετωπίστηκε με πειστικό τρόπο όσον αφορά τον τρόπο και τον χρόνο αντίδρασης όλων των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετείχαν με τα υπάρχοντα μέσα και προσωπικό.
Η Ομάδα Διάσωσης Ευβοίας S.A.R-312 με τη σειρά της θέλει να ευχαριστήσει τον κ. Νίκο Παπαδημητρίου και την εταιρία πώλησης και ενοικίασης σκαφών ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ Α.Ε. για την παροχή του σκάφους για την διαικπεραίωση της άσκησης. Πηγή φωτό/βίντεο: hcg.gr