ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ SAR_312 2023-2026 Board Members


Κατόπιν εκλογών που έγιναν μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης με στόχο την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετούς θητείας, καθώς η θητεία του προηγούμενου είχε ολοκληρωθεί, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR_312 είναι η ακόλουθη:
 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ  --  Αποστόλου Νικόλαος

 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  --  Νταλλαρής Νικήτας

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  --  Σερφιώτης Γεώργιος

 • ΤΑΜΙΑΣ  --  Νικολιά Έλενα

 • ΜΕΛΟΣ  --  Τσάλας Γεώργιος

 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  --  Μενοίκου Σωκράτης

 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  --  Μανούσος Θωμάς
-----
Τα παραπάνω έλαβαν χώρα στον Κάραβο Αλιβερίου και συγκεκριμένα στην έδρα της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR_312, ημέρα Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.


_____________
English version:
_____________

Following the elections that were decided by the General Assembly, aiming to provide a new Management Board for a three year term, since the previous board mandate had been completed, the new Management Board of SAR_312 Search & Rescue Team of Euboia is as follows:

 • PRESIDENT  --  Apostolou Nikolaos

 • VICE PRESIDENT  --  Ntallaris Nikitas

 • SECRETARY  --  Serfiotis Georgios

 • TREASURER  --  Nikolia Elena

 • MEMBER  --  Tsalas Georgios

 • SUBSTITUTE MEMBER  --  Menikou Socratis

 • SUBSTITUTE MEMBER  --  Manousos Thomas
-----
The above took place in Karavos, Aliveri of Euboia GREECE and in particular at the HQ of SAR_312 Search & Rescue Team of Euboia, on Sunday October 15th, 2023.